Đề thi HSG môn Địa lý vòng quốc gia 2008

Đề thi HSG môn Địa lý vòng quốc gia 2008 gồm 07 câu, thời gian làm bài 180 phút. Đề thi rất khó và hay. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tốt và thi được điểm cao...