Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Quảng Trị năm 2008-2009 có đáp án

4.3 (86.67%) 12 votes

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị 2008-2009

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 9 cấp tỉnh Quảng Trị năm 2008-2009 có cấu trúc gồm 9 câu, mỗi câu 2 đến 3 điểm theo thang điểm 20, nội dung đề thi tương đối ngắn và bao quát các nội dung liên quan đến hầu hết chương trình ôn tập trong trường.

Trích 5 câu hỏi đầu tiên trong đề thi

Câu 1( 2.0 điểm )
Viết sơ đồ và giải thích về mối quan hệ giữa ADN, ARN, Protein ở những loài có vật chất
di truyền là ARN?
Câu 2( 2.0 điểm )
So sánh sự khác nhau giữa Cung phản xạ và Vòng phản xạ?
Câu 3( 2.0 điểm )
Lưới thức ăn là gì? Hãy nêu sơ đồ của 3 chuỗi thức ăn (mỗi chuỗi thức ăn có 5 mắt xích) và
phối hợp 3 chuỗi thức ăn đó thành 1 lưới thức ăn.
Câu 4: ( 2.0 điểm )
Tại sao trong cùng một loài những động vật có kích thước càng nhỏ thì tim đập càng nhanh?
Câu 5: ( 2.0 điểm )
a. Huyết áp là gí? Vì sao càng xa tim huyết áp trong hệ mạch càng nhỏ?
b. Ở một người có huyết áp là 120 / 80, em hiểu điều đó như thế nào?

Đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị 2008-2009

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị 2008-2009

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị 2008-2009

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị 2008-2009

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị 2008-2009

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị 2008-2009

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị 2008-2009

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 9 phòng GD&ĐT Quảng Trị 2008-2009

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCeVI2Ql9Cb1VaOG8

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/xi1d7k92zh0eg92/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_sinh_hoc_lop_9_phong_GD%26DT_Quang_Tri_nam_hoc_2008-2009.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *