Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 10 cấp trường Lên Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014-2015 có cáu trúc gồm 4 phần, mỗi phần được đánh số rõ ràng, bao gồm nghe, từ vựng và ngữ pháp, đọc hiểu và viết, đề thi gồm có 7 trang, tương đối ngắn so với thời gian làm bài 180 phút.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1ef3Fie_ag2LLtB28ElMqHaG6ck54zLGX

Link tải đề thi HSG: https://www.mediafire.com/file/nf91ibf1g562762/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_10_So_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *