Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 10 sở GD&ĐT Hà Nội năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hà Nội 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 10 cấp trường Đa Phúc thuộc thành phố Hà Nội năm 2014-2015 có cấu trúc gồm rất nhiều cầu trắc nghiệm và tự luận, được chia làm 2 phần, ngữ pháp, từ vựng và viết, hầu hết các câu hỏi cũng không quá đánh đố các em, vì để vẫn còn ở mức cấp trường thế nên các bạn chỉ cần tư duy thêm một chút là được, không phải suy nghĩ là tại sao đề lại quá dể như vậy, điều đó không cân quan tâm, chỉ cần thấy đúng là đánh vào thôi, việc còn lại cứ để giáo viên chấm bài coi.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hà Nội 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hà Nội 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hà Nội 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1AB44iN7wmKUWdwd18jTuNeoc3eG7_HfE

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/4vykoxrn1u9ut3h/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_10_So_GD%26DT_Ha_Noi_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *