Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 10 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 10 cấp tỉnh Hải Dương năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 phần, cũng như những đề thi của những tỉnh khác, các phần được tách biệt và đánh dấu bằng A, B, C, D và E. Nội dung của mỗi phần cũng tương tự như những đề thi mà trang dethihsg.com đã nêu.

Trích một trang trong đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1r5ULNLRurRcBwXZ1FkurCS-f0BDMwqyG

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/819p6znhhlkcbr1/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_10_So_GD%26DT_Hai_Duong_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *