Đề thi HSG môn Anh văn lớp 10 sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 10 cấp trường Lương Ngọc Quyền thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 phần, được chia ra làm nhiều part, mỗi part được chia ra nhiều nội dung cục bộ, ví dụ như chọn phương án đúng theo cấu trúc thì được phân ra nội dung rõ ràng, giúp các em hệ thống được kiến thức sẵn có, thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1BM4ZLklnhDqEuQh2S6F-evl4i8tSFuHP

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/2fthwy2rivmmmj5/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_10_So_GD%26DT_Thai_Nguyen_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *