X

Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 10 sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2013-2014 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 10 cấp trường Nông Công 1 thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 2 phàn chủ đạp là nghe và đọc, cả hay phần này chắc chắn sẻ có viết lại câu và chia thì thích hợp, thời gian được bố trí rộng rãi với 180 phút, các em có thể hoàn thành tốt bài dự thi của mình bằng cách học nghiêm túc, thực sự thì đề thi không khó, vì ngôn ngữ luôn có nhiều cách hiểu khác nhau.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 10 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1ISuyLv7590f3wp8bDhOLRvsqPtNiaBNR

Link tải đề thi HSG: https://www.mediafire.com/file/w9b3f72k5a16277/DeThiHSG.Com%u2013Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_10_So_GD%26DT_Thanh_Hoa_nam_hoc_2013-2014.pdf

Hoc sinh gioi :