Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 11 sở GD&ĐT Đắk Nông năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 11 cấp tỉnh Đắk Nông năm 2014-2015 có cấu trúc gồm 2 phần, là phần A và phần B. Ở phần A nói về ngữ pháp và phát âm, ở phần B thì lại kiến tra về viết, tuy nhiên ở cả 2 phần này có nội dung được phân loại với nhau, giúp cho học sinh dể hiểu là sẻ áp dụng phần nào vào bài làm của mình. Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề, ngày thi 14 tháng 3 năm 2015.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Đắk Nông 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1yMnnIPMwF-NNVhH17j8AurgzVuyhIHBy

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/17gn8b3id8k9yc4/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon-anh_van_lop_11_So_GD%26DT_Dak_Nong_nam_hoc_2014_2015.pdf

You may also like...

1 Response

  1. April 15, 2018

    […] thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 12 cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 6 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm, đề […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *