Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 11 sở GD&ĐT Nghệ An năm 2015-2016 có đáp án

4.5 (90%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 11 cấp tỉnh Nghệ An năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 4 phần, xoay quanh các nội dung như đọc hiểu, nghe, viết, từ vựng và ngữ pháp. các bài tập cũng không quá khó đối với năng lực học sinh vùng tỉnh, thời gian làm bì cho đề thi này là 150 phút không kể thời gian giao đề.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=161T7t1Kbkkir4obCaLTLG-CRj__gCFS8

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/1sw93pf0y99rdb7/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon-anh_van_lop_11_So_GD%26DT_Nghe_An_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *