Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 11 sở GD&ĐT TP Bà Rịa Vũng Tàu năm 2013-2014 có đáp án

Rate this post

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT TP Bà Rịa Vũng Tàu 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 11 sở GD&ĐT TP. Bà Rịa Vũng Tàu năm 2013-2014 có cấu trúc gồm các nội dung chủ yếu như đọc hiểu, viết, thời gian làm bài cho các em là 180 phút không kể thời gian giao đề, đề bài gồm có 9 trang, về phần nội dung thì mang tính tương đối chứ không thực sự quá khó đối với học sinh, nếu chịu ôn tập kỹ lưỡng trên lớp thì chắc hắn số điểm trên trung bình nhưng để đạt được số điểm cao thì cần tìm hiểu thêm những kiến thức bên ngoài chương trình học.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT TP Bà Rịa Vũng Tàu 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT TP Bà Rịa Vũng Tàu 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT TP Bà Rịa Vũng Tàu 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=130J5ujYajxm1_R5YHohB6HHmi_QBHgPq

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/7phngjz0fvi6onw/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon-anh_van_lop_11_So_GD%26DT_Ba_Ria_Vung_Tau_nam_hoc_2013_2014.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *