Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 11 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014-2015 có cấu trúc cũng tương tự các đề của những tỉnh khác, gồm từ vựng và ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu và viết. Thời gian làm bài là 180 phút không kể thời gian giao đề, đề thi dành cho học sinh THPT chuyên thế nên cũng khá khó, thời lượng như thế cũng vừa đủ để các em suy nghĩ tư duy.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 11 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1zLDR35dWLapZqMDXBAFZfE9nUaxqCn57

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/751q7qywq25ni7n/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon-anh_van_lop_11_So_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2014_2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *