Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2012-2013 có đáp án

Rate this post

Đáp án và đề thi HSG Anh văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2012-2013 có cấu trúc tương tự như các đề thi ở tỉnh khác và cùng kỳ năm ngoái, những điều khác biệt được đề cập trong đề thi thư từ vựng nâng cao hơn, ngữ pháp cũng nâng cao hơn nhiều, phù hợp với chính sách cũng như là chủ chương của bộ giáo dục về đẩy mới sáng tạo và phương pháp học tập, thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian làm bài, ngày thi 29 tháng 3 năm 2013, nhìn chung đề thi tương đối dài nhưng do là trắc nghiệm thế nên thời gian làm bài như vậy cũng khá đủ để không bị bỏ xót phần nào trong đề thi.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Anh văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Anh văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1C4DHkxcQc5i_5JObILtggwmes-XttM2V

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/fww8abfv83dq38s/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_So_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2012_2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *