Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 cấp trường sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2014-2015 có đáp án

Rate this post

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp trường THPT Hàn Thuyên thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2014-2015 có cấu trúc gồm các phần từ vựng và ngữ pháp cơ bản, thời gian làm bài là 180 phút không kể thời gian giao đề, đề thi gồm có 11 trang.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1uKStcYzoyV-kw11h-qCZRK8ZDoSchQp7

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/658g3lznx6tb4c1/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_So_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2014_2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *