Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2015-2016 có đáp án

Rate this post

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 4 phần, đọc,viết, từ vựng và ngữ pháp, đề thi gồm có 10 trang, thời gian làm bài 180 phút, ngày thi 24 tháng 3 năm 2016.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1Z_m8kePzIBfKk4ir31Ie_Z6bHp2CohRk

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/46605kveags6m56/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_So_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *