Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 cấp trường sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&DDT Bắc Ninh 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp trường THPT Lý Thái Tổ thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2016-2017 có cấu trúc bao gồm từ vựng và ngữ pháp, đọc hiểu và đọc viết, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi gồm có 11 trang.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&DDT Bắc Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&DDT Bắc Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&DDT Bắc Ninh 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1PCtApT6eGFeW3NyGtVwfQlZ5833eZBdE

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/voebv1v007253ov/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_So_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2016_2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *