Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2011-2012 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 4 phần, từ vựng và ngữ pháp, đọc hiểu và viết. Thời gian làm bài 180 phút, đề thi gồm có 6 trang gồm 11 phần.

trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Hà Tĩnh 2011-2012

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1riFf9zowfgjNSHAqPzYVQslswNZcItFy

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/y4weitf1l1dvv65/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_So_GD%26DT_Ha_Tinh_nam_hoc_2011_2012.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *