Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2013-2014 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp tỉnh Hải Dương năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 2 phần chính là trắc nghiệm và tự luận, ở trắc nghiệm các em chỉ cần viết đáp án bằng chữ cái A, B, C hoặc D. thời gian làm bài 180 phút, đề thi gồm có 5 trang.

trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=18ydOUOY7CtFVNmCeJv_VAV8xiguFPr8Z

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/lp0m5owhzfh1ih1/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_So_GD%26DT_Hai_Duong_nam_hoc_2013_2014.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *