Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 sở GD&ĐT Nam Định năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nam Định 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp tỉnh Nam Định năm 2014-2015 có cấu trúc đề gồm 9 trang, thời gian làm bài là 18 phút, đề thi xoay quanh các nội dung từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và nghe hiểu.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nam Định 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nam Định 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nam Định 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1HSBhApw9MkNqrvDeoil1Vv3vCGiQrlin

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/pb9pdsojkuupq1k/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_So_GD%26DT_Nam_Dinh_nam_hoc_2014_2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *