Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 sở GD&ĐT Nghệ An năm 2012-2013 bảng A có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nghệ An 2012-2013 Bảng A

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp tỉnh Nghệ An năm 2012-2013 bảng A có cấu trúc đề gồm 6 trang, thời gian làm bài 150 phút, đề thi thuộc bảng A, nội dung đề thi tương đối khó nhưng phù hợp với năng lực của học sinh vùng tỉnh.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nghệ An 2012-2013 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nghệ An 2012-2013 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nghệ An 2012-2013 Bảng A

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=15TZaaVijGSmXV1pC_O4mNq33u92I4hYz

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/8ej5lhmaq411r1v/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_So_GD%26DT_Nghe-An_nam_hoc_2012_2013%28B%E1%BA%A3ng_A%29.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *