Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 sở GD&ĐT Nghệ An năm 2012-2013 bảng B có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nghệ An 2012-2013 Bảng B

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp tỉnh Nghệ An năm 2012-2013 bảng B có cấu trúc gồm 4 nội dung chính, phát âm, từ vựng và ngữ pháp, đọc hiểu và cuối cùng là viết, đề thi gồm có 5 trang, thời gian làm bài 150 phút.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nghệ An 2012-2013 Bảng B

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nghệ An 2012-2013 Bảng B

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Nghệ An 2012-2013 Bảng B

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1FPHike4waTjWuJF2T9lxYdw3XfL6CaSg

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/b9uca5e7qw57c70/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_So_GD%26DT_Nghe-An_nam_hoc_2012_2013%28B%E1%BA%A3ng_B%29.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *