Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 12 cấp trường sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 12 cấp trường THPT Triệu Sơn 2 thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2015-2016 có cấu trúc gồm nhiều nội dung thuộc các chủ đề nghe, đọc hiểu đặc biệt là các câu hỏi về từ vựng và ngữ pháp, chủ yếu nội dung tương đối sâu và rộng, ngoài việc ôn tập trên lớp ra thì các bạn còn phải tìm hiểu thêm nhiều tài liệu trên mạng hoặc ở bên ngoài để có đủ kiến thức tham gia dự thi, thời gian làm bài là 180 phút không kể thòi gian giao đề, đề thi gồm 6 trang, ngày thi 16 tháng 2 năm 2016.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 12 sở GD&ĐT Thanh Hóa 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1Sch_gkLIxAfseEx68eRUI50NnxqMJP1m

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/sl9tm459btmueyd/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_12_cap_truong_So_GD%26DT_Thanh_Hoa_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *