Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 8 sở GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015 có đáp án

2 (40%) 4 votes

Đáp án và đề thi HSG môn Anh Văn 8 sở GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 của sở GD&ĐT huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2014-2015. Cấu trúc đề thi gồm 90 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, phần viết văn chiếm 10 điểm, trên thang điểm tổng 100. Thời gian giải đề là 150 phút, thời gian khá nhiều cho các học sinh nắm vững đầy đủ những kiến thức lớp 8.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 8 sở GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG môn Anh Văn 8 sở GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG môn Anh Văn 8 sở GD&ĐT Hoằng Hóa 2014-2015

Link tải đề thi:

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1oACKMqgcg0HQhB1LV3a5kGa9MXm-Aghm

Mediafire: http://www.mediafire.com/file/x4ob8hkn73k88qc/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_8_So_GD%26DT_Hoang_Hoa_nam_hoc_2014_2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *