Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 8 sở GD&ĐT Quỳnh Lưu 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG môn Anh Văn 8 sở GD&ĐT Quỳnh Lưu 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 cấp huyện của sở GD và ĐT Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Ninh Bình năm học 2015 – 2016. Đề thi gồm có 9 phần, trong đó có 65 câu trắc nghiệm được tính 1 điểm 1 câu, và 1 câu bài tập với 15 điểm trên thang 80 điểm.  Thời gian xử lý các bài tập cho phép là 120 phút, đề thi dễ dàng lấy được số điểm cao với những thí sinh có vốn từ vựng giỏi.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 8 sở GD&ĐT Quỳnh Lưu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG môn Anh Văn 8 sở GD&ĐT Quỳnh Lưu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG môn Anh Văn 8 sở GD&ĐT Quỳnh Lưu 2015-2016

Link tải đề thi:

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1YT1eqyQQE6gqHckrBUQTrLeI2vMavnY1

Mediafire: http://www.mediafire.com/file/qs936pusov9vw7q/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_8_So_GD%26DT_Quynh_Luu_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *