Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 8 sở GD&ĐT Thái Bình 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 8 sở GD&ĐT Thái Bình 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình năm 2016-2017. Gồm có 10 câu hỏi chính, để xử lý được các bài tập cần lượng từ vựng rất lớn. Thời gian làm bài trong 120 phút nên, các học sinh cần vận dụng nhanh những kiến thức đã học trong chương trình giáo khoa để đạt được số điểm tối đa.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 8 sở GD&ĐT Thái Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 8 sở GD&ĐT Thái Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 8 sở GD&ĐT Thái Bình 2016-2017

Link tải đề thi:

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=15VvQrE4ZQNOlQl_xX8NwY2o0uxYYfMGI

Mediafire: http://www.mediafire.com/file/948l3n1eneqe07b/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_8_So_GD%26DT_Thai_Binh_nam_hoc_2016_2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *