Đề thi HSG môn Anh Văn lớp 8 sở GD&ĐT Sông Lô 2015-2016 có đáp án

2 (40%) 28 votes

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn lớp 8 sở GD&ĐT Sông Lô 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 thuộc sở Giáo dục và đào tạo Huyện Sông Lô tỉnh Hải Phòng năm học 2015-2016. Bài thi gồm có 5 phần chính, gồm 85 câu hỏi, mỗi câu đúng cho 1 điểm, bài viết 15 điểm trên thang điểm 100. Thời gian làm bài tối đa là 120 phút, đủ để cho các thí sinh xử lý được các câu hỏi dễ cũng như câu hỏi khó. Với bài thi này, có thể giải trong vòng 100 phút.

Trích trang đầu trong đề thi HSG Anh Văn 8 sở GD&ĐT Sông Lô 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn lớp 8 sở GD&ĐT Sông Lô 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn lớp 8 sở GD&ĐT Sông Lô 2015-2016

Link tải đề thi

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1SlceAvok2oSwT_45GCnE5s5J8j0JDB0m

Mediafire: http://www.mediafire.com/file/eb6s9rslbc3d5ej/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_8_So_GD%26DT_Song_Lo_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *