Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 phòng GD&ĐT Cầu Giấy năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Cầu Giấy 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp quận Cầu Giấy thuộc thành phố Hà Nội năm 2014-2015 có cấu trúc gồm 9 phần, bao gồm các nội dung liên quan đến đọc viết, nghe hiểu, nội dung đề thi gồm 4 trang, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề. Vì nội dung cũng tương đối dể thế nên các em cần phải tập trung để có được điểm số như ý muốn.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Cầu Giấy 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Cầu Giấy 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Cầu Giấy 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=10tYfSM5lwgfL7QlUcIKF-aMTodU6utK9

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/4vw390d2rnuds63/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_phong_GD%26DT_Cau_Giay_nam_hoc_2014_2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *