Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 phòng GD&ĐT Nam Trực năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2015-2016 có cấu trúc gồm nhiều phần chủ yếu bao quanh các nội dung về nghe, đọc và hiểu, về phần ngữ pháp và từ vựng được đặc biệt chú trọng trong bài thi, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề, thí sinh không được làm bài trực tiếp trên đề thi.

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Nam Trực 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1NkA6xjM1zRPFi771KLB25KGMCmqmf3cb

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/elcyywd0xfurdpa/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_Phong_GD%26DT_Nam_Truc_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *