Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 phòng GD&ĐT Phù Cừ năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Phù Cừ 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp huyện Phù Cừ thuộc tỉnh Hưng Yên năm 2014-2015 có cấu trúc đề gồm 4 trang, nội dung đề thi khá phong phú, rất phù hợp với năng lực học sinh vùng tỉnh, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Phù Cừ 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Phù Cừ 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Phù Cừ 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1ALJ6tnGqE_daeFqF5x4Gse0jkwPCy4Nh

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/349aolmzg4xq63q/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_So_GD%26DT_Hung_Yen_nam_hoc_2014_2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *