Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 phòng GD&ĐT Thanh Thủy năm 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Thủy 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp huyện Thanh Thủy thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 5 trang nội dung đề thi cũng tương đối dể chịu so với năng lực học sinh ở vùng tỉnh, thời gian làm bài 150 phút.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Thủy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Anh văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Thủy 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Anh văn 9 phòng GD&ĐT Thanh Thủy 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1HxieTLurqxOFQIrenwDm0O9OlvnBKosg

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/ifvskda2l1l88c3/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_So_GD%26DT_Thanh_Thuy_nam_hoc_2016_2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *