Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 sở GD&ĐT Hà Nội năm 2015-2016 có đáp án

4.5 (90%) 2 votes

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Hà Nội 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp trường THCS Tam Hưng thuộc thành phố Hà Nội năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 7 trang, rãi điều các nội dung từ vựng và ngữ pháp, thí sinh làm bài trực tiếp trên bộ đề, thời gian làm bài 150 phút.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Hà Nội 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Hà Nội 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Hà Nội 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1fSIwspFNg6PX6ROQZZ-f93Dtt0Ef4Jxp

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/87r7ate771r01i9/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_So_GD%26DT_Ha_Noi_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *