X

Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2012-2013 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp tỉnh Hải Dương năm 2012-2013 có cấy trúc gồm nhiều phần như nghe, đọc hiểu, từng vựng và ngữ pháp, thí sinh làm bài trên đề thi, thời gian làm bài 150 phút, ngày thi 27 tháng 3 năm 2013.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Link thi đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1au1E_kkRcTpXU-woM7hz6fIs9pHjNVLz

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/iug9hp4bhymup46/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_So_GD%26DT_Hai_Duong_nam_hoc_2012_2013.pdf

Hoc sinh gioi :