Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 sở GD&ĐT Kiên Giang năm 2012-2013 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Kiên Giang 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp tỉnh Kiên Giang năm 2012-2013 có cấu trúc gồm 7 trang, trãi rộng khắp các kiến thức của trong sách vỡ và thực tế, đề thi khá dài, thời gian làm bài 150 phút, thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Kiên Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Kiên Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Kiên Giang 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=104Ifvf0hwjvHZUChthCt1Vb_sUF2TCk_

Link dư phòng: http://www.mediafire.com/file/f2f8u781r7hy4x4/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_So_GD%26DT_Kien_Giang_nam_hoc_2012_2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *