Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 sở GD&ĐT Nghệ An năm 2015-2016 bảng A có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp tỉnh Nghệ An bảng A năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 phần chính là đọc hiểu và phần nghe, về phần từng vựng và phần ngữ pháp điều đã được tích hợp trong đề và trực tiếp ở trang đầu của đề thi, thời gian làm bài 150 phút bao gồm cả phần nghe.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=15kpMva_-oFy3EkMU2255qqPWx1jSqdEk

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/kxbroo8pr47axgt/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_So_GD%26DT_Nghe_An_nam_hoc_2015_2016_Bang_A.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *