X

Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 sở GD&ĐT Nghệ An năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp huyện Thanh Chương thuộc tỉnh Nghệ An năm 2015-2016 có nội dung gồm nhiều section, chủ yếu khái quát các nội dung như đọc hiểu, viết, nghe hiểu nhầm rèn luyện tư duy cho học sinh, thời gian làm bài 150 phút thí sinh làm bài thi trực tiếp trên đề thi.

Trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1Q0fVZ_RGQKn728XPiZz-Qbcm0GHZwtg9

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/5w65abu7p02mdba/1DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_So_GD%26DT_Nghe_An_nam_hoc_2015_2016.pdf

Link tải đáp án

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1H8rs2l3HW_BovKJ-IY7q1TYuegaAOtD-

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/vh1v30443fh5han/2DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_So_GD%26DT_Nghe_An_nam_hoc_2015_2016-Dap-an.pdf

Hoc sinh gioi :