Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2012-2013 có đáp án

Rate this post

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Quảng Nam 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Anh văn lớp 9 cấp Trường THCS Chu Văn An Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2012-2013 có cấu trúc gồm 4 phần chính, gồm từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và nghe. Thời gian làm bài 150 phút.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Quảng Nam 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Quảng Nam 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 sở GD&ĐT Quảng Nam 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1-yg_OPirT5sG-wTZQk_DcllsGBRhi5GX

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/lmcc82aij2yivuv/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_phong_GD%26DT_Phu_Ninh_nam_hoc_2012_2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *