Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2012-2013 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Bình Giang 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Anh Văn lớp 9 cấp huyện Bình Giang thuộc tỉnh Hải Dương năm 2012-2013 có cấu trúc gồm 4 trang, trãi dài các nội dung về từ vựng và ngữ pháp. Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Bình Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Bình Giang 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Anh Văn 9 phòng GD&ĐT Bình Giang 2012-2013

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1CXvk4DPg_noA78LSmZ8eQgqUV01XDFKa

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/465f9v3g2s34pbw/DeThiHSG.Com%E2%80%93Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_anh_van_lop_9_So_GD%26DT_Binh_Giang_nam_hoc_2012_2013.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *