Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 10 sở GD&ĐT Bạc liêu năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 10 cấp trường THPT Ninh Thạnh Lợi thuộc tỉnh Bạc Liêu năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm theo thang điểm 20, nội dung đề thi tương đối dài lên đến 2 trang, thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu II. (4,0 điểm):
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển sinh vật.
Câu III. (4,0 điểm):
1. Tỉ suất sinh thô là gì? Phân tích các yếu tố tác động đến tỉ suất sinh thô.
2. Phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.
Câu IV. (4,0 điểm):
1. Phân tích các tác động của sản xuất công nghiệp đến tài nguyên và môi trường.
2. Nêu những ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường biển và đường hàng không.

Đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bạc Liêu 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1eCzSKflYxRh9cf2TOkGR3BoK0d-ZsB1C

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/2883xncuqfde2iq/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_li_lop_10_phong_GD%26DT_Bac_Lieu_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *