Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 10 cấp trường THPT Nguyễn Văn Cừ thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2014-2015 có cấu trúc gồm 4 câu, đề thi đề cập đến nhiều vấn đề mang tính thời sự như trình bày tại sao thủy chế sông Cửu Long khá nhiều hòa?, thời gian làm bài 120 phút.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu II (4,0 điểm).
1. So sánh quy luật địa ô và quy luật đai cao.
2. Tại sao tính địa đới của sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất bị phá vỡ?
Câu III (4,0 điểm):
1. Phân tích mối quan hệ giữa công nghiệp hóa với đô thị hóa.
2. So sánh sự khác biệt về đặc điểm sản xuất công nghiệp so với sản xuất nông nghiệp

Đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1h-PnQTfsQR6UgvDDHex_bHsu6Op0rtgI

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/g6bkppeiwuiyv3t/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_li_lop_10_phong_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *