Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2011-2012 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 10 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút, nội dung đề thi khá hay và dàng trãi trong chương trình học tập, tuy nhiên đề thi dành cho học sinh THPT không chuyên thế nên vẫn ở mức khó trung bình.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1. (2,0 điểm)
a. Nếu trục Trái Đất vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo thì có sự thay đổi mùa như hiện nay không? Vì sao?
b. Phân tích sự phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí. Tại sao ở bán cầu Bắc nhiệt độ trung bình năm cao nhất ở khu vực chí tuyến chứ không phải ở khu vực xích đạo?

Câu 3. (3,0 điểm)
a. Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy nhận xét sự phân bố dân cư nước ta.
b. Trình bày ý nghĩa tích cực của quá trình đô thị hóa.

Đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2011-2012

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1g-u-ntBjyyo2pNugWQjvndnIWIE0sOkM

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/1w9nfzdok0ai2f5/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_li_lop_10_phong_GD%26DT_Vinh_Phuc_nam_hoc_2011-2012.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *