Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 11 cấp trường THPT chuyên Thái Nguyên năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3 điểm theo thang điểm 20, thời gian làm bài 180 phút, đề thi gồm 2 trang, trong đề thi có đề cập đến hiện tượng thời tiết ở đèo hải vân, giúp các em hiểu rõ hơn về màu sắc khí hậu của nước ta.

Trích 4 câu trong đề thi

Câu 1. (3 điểm)
1. Chứng minh nhiệt độ không khí trên Trái Đất phân bố tuân theo quy luật địa đới.
Tại sao các chí tuyến và các vòng cực không thể coi là giới hạn tự nhiên của các vòng đai nhiệt trên Trái Đất?
2. Tại sao ngay cả ở những nơi diễn ra gió Mậu Dịch là loại gió ổn định nhất vẫn có gió mùa và các loại gió địa phương hoạt động?
Câu 2. (2 điểm)
Trình bày cơ cấu ngành dịch vụ. Tại sao nói sự phát triển kinh tế của một quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ với sự tăng trưởng nhanh của khu vực dịch vụ?
Câu 3. (3 điểm) Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:
1. Nêu đặc điểm của nhóm đất feralit ở nước ta.
2. Phân tích ảnh hưởng của chế độ mưa đến chế độ nước sông ngòi Việt Nam.
Câu 4. (3 điểm) Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:
1. Chứng minh địa hình của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ đa dạng.
2. Giải thích hiện tượng thời tiết tại địa điểm đèo Hải Vân (nằm trên dãy Bạch Mã) trong hai câu thơ sau:

Hải Vân đèo lớn vượt qua
Mưa xuân ai bỗng đổ qua nắng hè

Đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1jIpQSGBbrTSegBj8EQ_Lu62fOmIYT9Lj

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/hx87xj33lmuuo5a/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_ly_lop_11_So_GD%26DT_Thai_Nguyen_nam_hoc_2015_2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *