Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 12 cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3 đến 5 điểm, thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề, ngày thi 24 tháng 3 năm 2016.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu I. (4.0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Trình bày và giải thích sự phân hoá đa dạng của thổ nhưỡng miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
2. Phân tích nguyên nhân làm cho tính nhiệt đới của sinh vật nước ta bị phá vỡ.
Câu III. (5.0 điểm)
1.
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích tình hình phát triển cây công nghiệp nước ta. Tại sao lại phải hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta?
2. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao Hà Nội là đầu mối giao thông vận tải tổng hợp lớn và quan trọng hàng đầu của nước ta?

Đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1ZUN1hnBRM4J76Bnju2H3tHaxs05Iq0pP

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/364v13gpt17n11v/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_ly_lop_12_so_GD%26DT_Bac_Ninh_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *