X

Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 12 sở GD&ĐT Tiền Giang năm 2010-2011 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 12 cấp tỉnh Tiền Giang năm 2010-2011 có cấu trúc gồm 7 câu giao động từ 2 đến 3 điểm theo thang điểm 20, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có 2 trang.

Trích 3 câu trong đề thi

Câu 3: (3,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và các kiến thức đã học, hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hoá khí hậu nước ta.
Câu 4: (3,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a). Phân tích sự phân bố dân cư nước ta theo lãnh thổ.
b). Tại sao nói sự phân bố dân cư nước ta hiện nay còn bất hợp lý.
Câu 5: (3,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.

Đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Tiền Giang 2010-2011

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=133SCc5kxhmzG7H56h257PMpQ0136c8Y6

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/4p95ra4j1g6ys0i/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_ly_lop_10_so_GD%26DT_Tien_Giang_nam_hoc_2010-2011.pdf

Hoc sinh gioi :