Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 9 sở GD&ĐT Nghệ An năm 2015-2016 Bảng A

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 9 cấp tỉnh Nghệ An năm 2015-2016 bảng A có cấu trúc gồm 4 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 5.5 điểm, đề thi lần này có trích dẫn và yêu cầu phân tích theo hướng Địa Lí để có thể giải thích câu nói trong bài văn là đúng, đề thi khá hay ở điểm này, thời gian làm bài 150 phút.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1. (4,0 điểm)
Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:
1. Nhận xét sự phân bố dân cư và đô thị của vùng Đồng bằng sông Hồng.
2. Tại sao vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung đông dân cư nhất cả nước?
Câu 2. (5,0 điểm)
1. Ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp? Trình bày sự phát triển và phân bố cây công nghiệp nước ta.
2. Giải thích sự phân bố của cây chè và cây cao su.

Đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng A

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1KebkOdnND22pAXPmHV6lpq8kSsp8Co09

link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/e5n44644heixzsy/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_ly_lop_9_so_GD%26DT_Nghe_An_nam_hoc_2015-2016_Bang_A.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *