X

Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 9 sở GD&ĐT Nghệ An năm 2015-2016 Bảng B có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng B

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 9 cấp tỉnh Nghệ An năm 2015-2016 bảng B có cấu trúc gồm 4 câu, cũng tương tự như nội dung của bảng A, thời gian làm bài 150 phút.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1. (4,0 điểm)
Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:
1. Nhận xét sự phân bố dân cư của vùng Đồng bằng sông Hồng.
2. Tại sao vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung đông dân cư nhất cả nước?
Câu 2. (5,0 điểm)
1. Nêu lợi ích của việc đầu tư trồng rừng.
2. Phân tích những thuận lợi khó khăn để phát triển ngành thuỷ sản ở nước ta.

Đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng B

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng B

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng B

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng B

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng B

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng B

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Nghệ An 2015-2016 Bảng B

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1zjH8S0PUmGSqT9wahLdtUg3qTRv6veAs

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/5aud5my1gmica6m/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_ly_lop_9_so_GD%26DT_Nghe_An_nam_hoc_2015-2016_Bang_B.pdf

Hoc sinh gioi :