Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 9 sở GD&ĐT Thanh Oai năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 9 phòng cấp trường THCS Mỹ Hưng huyện Thanh Oai thuộc Hà Nội năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 6 câu mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm, nội dung đề tương đối ngắn gồm có 1 trang, các yêu cầu của đề đưa ra cũng khá rộng, đòi hỏi học sinh phải am hiểu nhiều về địa hình và một số vấn đề gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, thời gian làm bài 150 phút không kể thòi gian giao đề.

Trích 2 câu đầu tiên trong đề thi

Câu 1 (2,0 điểm)
Nguyên nhân sinh ra các mùa trong năm? Sự thay đổi mùa có tác động như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống của con người?
Câu 2 (4 điểm):
Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí nước ta? Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội nước ta?

Đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 sở GD&ĐT Thanh Oai 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1xu-u8dEw5LxD97IQj0bRLbBHWXlYJmoj

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/jkjlgx6j8r8argh/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_ly_lop_9_phong_GD%26DT_Ha_Noi_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

1 Response

  1. April 15, 2018

    […] thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 9 cấp trường THCS Tân Ước huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 3 […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *