Đề thi HSG môn Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam năm 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 của sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam năm 2015-2016 gồm 6 câu hỏi lớn, số điểm cho từng bài giao động lần lượt là 3 điểm, 3.5 điểm và 4 điểm, thời gian làm bài là 180 phút chưa bao gồm thời gian phát đề.  Bài tập có những câu dễ, cũng có những câu khó cho thí sinh.

Đề thi HSG Toán lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa lớp 12 sở GD&ĐT Hà Nam 2015-2016

Link tải đề thi

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1Ho18NuyMb_-8popU_F04NlCBCG_2tC05/view?usp=sharing

Mediafire: đang cập nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *