Đề thi HSG môn Hóa học lớp 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 GD&ĐT tỉnh Quảng Bình năm 2016-2017, gồm có 5 câu bài tập chính, số điểm cho mỗi câu hỏi thấp nhất là 1.75 và cao nhất là 2.25 trên thang điểm 10, thời gian xử lý bài tập cho phép là 180 phút. Để giải được bài tập trọn vẹn số điểm, thí sinh cần đọc rõ đề và nhớ những kiến thức nền cơ bản, đồng thời sẽ có những điểm khó trong bài tập.

Đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Bình 2016-2017

Link tải đề thi:

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1WtIq7rpHhDoS07kXdDLvSpA5z9DfzkO3/view?usp=sharing

Mediafire: đang cập nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *