Đề thi HSG môn Hóa học lớp 12 sở GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị 2015-2016, có 4 câu bài tập, mỗi câu sẽ có số điểm từ 4 đến 5 trên thang 20 điểm, thời gian làm bài cho phép là 180 phút. Đề thi năm nay được đánh giá khá khó để cho các thi sinh có thể lấy được số điểm tối đa.

Đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2015-2016

Link tải đề thi:

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1MwB67ggZ0iQoSlrQTtylfzX-JiYoPCTu/view?usp=sharing

Mediafire: đang cập nhật

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *