Đề thi HSG môn Hóa học lớp 12 sở GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017 có đáp án

5 (100%) 1 vote

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị năm 2016-2017, gồm có 5 câu hỏi chính, với số điểm cho mỗi câu là 4 điểm, trên thang 20 điểm. Thời gian làm bài là 180 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi cần thí sinh nhanh nhạy trong việc những kiến thức cũ, đồng thời kết hợp cả những kiến thức mức để giải bài tập với số điểm trọn vẹn.

Đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017 

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017 

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Hóa học lớp 12 GD&ĐT Quảng Trị 2016-2017

Link tải đề thi:

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1wLctwy9KL5_2j3H30GGTjYkCaFk6Nvg8/view?usp=sharing

Mediafire:đang cập nhật

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *