Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Bùi Đăng năm 2014-2015 có đáp án

5 (100%) 5 votes

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp huyện Bùi Đăng thuộc tỉnh Bình Phước năm 2015 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm, thời gian làm bài 120 phút, với nội dung bám sát chương trình bồi dưỡng và ứng dụng nhiều trong thực tế các em có thể thoải mái làm bài và tư duy theo thực tế nhiều hơn nên phần này xem như tương đối phù hợp với năng lực học sinh.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Bùi Đăng 2014-2015

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCOUNjTmJNMXUxUTQ

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/2obfdunir23alo5/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_hoa_lop_9_phong_GD%26DT_Bui_Dang_nam_hoc_2014-2015.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *